OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
1 – UVOD
Ovi uvjeti uporabe se sklapaju između svakog korisnika internetske stranice (dalje u tekstu: korisnik) i internetska stranice Val-Travel 
Camp J.D.O.O. za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija , registriranim pod OIB 43597633875 , sa sjedištem na adresi :
Ulica Đure Popovića 9.Šimunčevec (10360 Sesvete , Grad Zagreb ) , Hrvatska, dalje u tekstu kampoprema.val-travel.com ili
»Val Travel Camp j.d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam , turistička agencija, dalje u tekstu: stranica ili www.kampoprema.val-travel.com Internetska stranica www.kampoprema.val-travel.com / Https://kampoprema.val-travel.com označuje internetsku stranicu dostupnu putem URL adrese https://www.kampoprema.val-travel.com koja omogućava korisnicima da upotrebljavaju funkcije opisane u točki 2. www.kampoprema.val-travel.com ograničava upotrebu korištenja stranice samo za individualne korisnike, koji stranicu upotrebljavaju
normalnom učestalošću. Korištenje ili zloupotreba internetske stranice je strogo zabranjeno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi, koja
upotrebljava stranicu za profesionalne potrebe ili kao dio pomoćne profesionalne djelatnosti. U svrhe ovih uvjeta termin »uporaba« uključuje sve operacije, koje vrši korisnik kod dostupa do stranice, uključujući uobičajena s
avjetovanja, nezavisno od uređaja kojim se dostupa (uključujući računalo, tablicu i telefon), tipa veze (zasebna internetska veza,
povezivanje putem treće strane ili javnog Wi-fi) i mjesta povezivanja (Hrvatska ili inostranstvo). Korištenje internetske stranice ppredviđa bezuvjetno primanje ovih uvjeta od strane korisnika. Ovi uvjeti mogu biti izmijenjeni.
Uvjeti koji se primjenjuju su oni, koji su na snazi za vrijeme uporabe internetske stranice. 2 - FUNKCIONALNOSTI STRANICE Internetska stranica omogućava korisniku: - da pretražuje artikle i usluge, koje nudi tvrtka Val-Travel Camp; - da kupuje u skladu s uvjetima, navedenim u Općim uvjetima prodaje na internetskoj stranici; - objavljivanje mišljenja o proizvodima, koje prodaje Val-Travel Camp; - da sudjeluje u različitim igrama i natjecanjima, koja se objavljuju na stranici; - da dostupa i objavljuje pitanja i/ili odgovara na pitanja drugih korisnika glede proizvoda i usluga, koje nudi Val-TravelCamp;
(gledaj uvjete); Spisak funkcionalnosti je objavljen samo informativno. Stranica zadržava pravo dodavanja i brisanja, privremeno ili stalno,
funkcionalnost bez suglasnosti korisnika. 3 - UVJETI UPORABE INTERNETSKE STRANICE 3.1 Internetsku stranicu mogu upotrebljavati punoljetne osobe, kao i maloljetne, koje su pod roditeljskim nadzorom. U svakom slučaju
Val-Travel Camp savjetuje svima, koji su odgovorni za maloljetne osobe, da ih nadziru tokom uporabe stranice. 3.2 Dostup do određenih usluga, koje se nude na internetskoj stranici, može biti predmet stvaranja profila (računa), koji zahtjeva od
korisnika određene informacije, koje omogućavaju njegovu identifikaciju. U skladu s europskim i hrvatskim zakonodavstvom na području
zaštite podataka Val- Travel Camp, www.kampoprema.val-travel ima pravo zahtijevati prikupljanje i pohranjivanje takvih identifikacijskih
podataka. Korisnik se obvezuje da će proslijediti točne i potpune podatke o identitetu te mu je zabranjeno da se predstavlja kao treća
osoba. U suprotnom slučaju stranica zadržava pravo da ne potvrdi, blokira ili briše korisnički profil. 4 - UPOTREBA INTERNETSKE STRANICE Korisnicima se zabranjuje: - vršenje nezakonskih činova; - prikupljanje osobnih podataka korisnika stranice putem različitih sredstava; - prikupljanje, zapisivanje ili uporaba sadržaja stranica, koji su predmet prava na intelektualno vlasništvo, u svrhe, osim za
pretraživanje stranice, od strane trećih osoba, kao i sadržaja, povezanih s pravom na osobni život, osobne podatke ili pravo na slike; - pohranjivanje, distribucija ili objavljivanje sadržaja, što je zakonski zabranjeno, zloupotreba, rasističke izjave, koje navode na
mržnju, izjave koje su u suprotnosti s moralom, krše osobni život ili osobna prava trećih osoba, uključujući pravo na ugled i osobni
život. - pohranjivanje, distribucija ili objavljivanje bilo kakvih podataka, koji raskrivaju, posredno ili neposredno, politička, filozofska
ili religiozna gledišta, članstvo u sindikatu, zdravstveno stanje ili seksualna orijentacija; - slanje sadržaja u ime treće osobe; - predstavljanje kao druga osoba i/ili objavljivanje osobnih informacija treće osobe; - pohranjivanje, prikupljanje ili objavljivanje sadržaja, koji može neposredno ili posredno štetiti interesima Val-Travel Camp,
www.kampoprema.val-travel.com. U cjelini, korisnik je suglasan da će se suzdržati od svakog ponašanja, koje je suprotno etici ili vrijednostima i interesima
Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com. 5 - PRAVO NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 5.1 Sadržaj, objavljen na internetskoj stranici Sadržaj na stranici je predmet prava vlasništva te je zaštićen kao intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava, dizajn,
robne marke, ime domene, patente, know-how, programsku opremu ili bazu podataka. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com NETWORK i njegovi partneri ostaju vlasnici svih takvih sadržaja i njima povezanih prava.
Za ove sadržaje Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com Network-a nudi korisnicima ograničenu, neekskluzivnu licencu (dozvolu)
koja se može poništiti, bez prava na podlicence za slobodan dostup, navigaciju i korištenje, povezano s internetskom stranicom.
Ta licenca ne daje korisnicima nikakva druga prava, posebice ne pravo na korištenje tih sadržaja za trgovačku djelatnost. 5.2 Sadržaj, objavljen od strane korisnika Ukupan sadržaj (uključujući tekst, komentare, datoteke, slike, snimke, video spotove, itd.) je eventualno predmet prava na vlasništvo,
intelektualnog vlasništva, prava na slike ili druga osobna prava, te ostaju u vlasništvu korisnika. Korisnici izjavljuju i jamče,
da imaju sva prava i dozvole, koji su potrebni za takvo objavljivanje na stranici, posebno suglasno važećem zakonodavstvu i pravilima
o poštivanju osobnog života, vlasništvu, prava na intelektualno vlasništvo ili bilo koja druga prava. Korisnici su suglasni da su
odgovorni za takve objave kao vlasnici sadržaja u zakonskom smislu te daju Val-Travel Camp za navedeni sadržaj i na čitavo trajanje
objave neisključivu dozvolu (licencu) za besplatno korištenje u svjetskim mjerama, uključujući prava na distribuciju, predstavljanje,
pokazivanje, ispunjavanje, prosljeđivanje, pohranjivanje i davanje podlicence, uključujući svojem društvu kćeri, tehničkim partnerima
i drugim korisnicima ove stranice. Korisnici dozvoljavaju da se njihova imena povezuju sa sadržajem te su suglasni, da to povezivanje nije obvezno. Samim objavljivanjem
korisnici dozvoljavaju da je sadržaj automatski dostupan u internetu, posebice na drugim internetskim stranicama i/ili blogovima
Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com, uključujući stranice Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com na društvenim mrežama.
Korisnici mogu od Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com zahtijevati da zaustavi objavljivanje. 6 – ODGOVORNOST 6.1 Odgovornost Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com Sadržaj na internetskoj stranici je predmet prava vlasništva te je zaštićen kao intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava,
dizajn, robne marke, imena domena, patente, know-how, programsku opremu ili baze podataka. Val-Travel Camp,
www.kampoprema.val-travel.com NETWORK ostaju vlasnici svih takvih sadržaja i s njima povezanih prava. Za ove sadržaje Val-Travel Camp NETWORK, www.kampoprema.val-travel.com NETWORK nudi korisnicima ograničenu, neekskluzivnu licencu
(dozvolu), koja se može opozvati, bez prava na podlicence za slobodan dostup, navigaciju i korištenje, povezano s internetskom stranicom.
Ova licenca ne daje korisnicima nikakva druga prava, posebice nikakvo pravo na korištenje sadržaja za trgovačku djelatnost. 6.1.1 Pozivanje na i korištenje stranice je odgovornost korisnika. Internetska stranica može sadržati poveznice na internetske stranice trećih osoba. Pritiskom na takve poveznice korisnik priznaje, da
Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com ne može jamčiti za sadržaj poveznice i posljedično je suglasan da stranicu upotrebljava
na vlastitu odgovornost. Posljedično Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu, koja
proistječe iz dostupanja i/ili upotrebe stranice te informacija, koje ona sadrži. Korisnik je dodatno informiran da Val-Travel Camp
može biti privremeno obvezan prekinuti dostup do stranice zbog tehničkih razloga, posebice zbog održavanja stranice. Korisnik prima te
prekide te se otkazuje od bilo kakvih prigovora u vezi s tim. Upotreba stranice od strane korisnika predviđa poznavanje i primanje svojstava i ograničenja tehnologije interneta, posebice vrijeme
odaziva savjetovanja ili zahtjeve na poslužitelju, hosting, tehničko usavršavanje, rizik prekida i, naravno, svaki rizik, koji nastaje
za vrijeme prosljeđivanja podataka. Posljedično Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com i opće Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com NETWORK ne mogu ni u
kojim okolnostima snositi odgovornost za: - svake informacije, koje su viđene na stranici, a koje nije objavio Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com; - sve neispravnosti mreže, koje sprječavaju pravilno djelovanje stranice; - gubitak podataka; - neispravnost programske opreme; - posljedice bilo kakvog računalnog virusa, greški, anomalija ili prekida; - bilo kakvo oštećenje, uzrokovano na računalu korisnika. 6.1.2 Djelovanje Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com je ograničeno povezivanjem korisnika i hostingom i objavljivanjem
njihovog sadržaja. Kao vlasnik internetske stranice Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com ne može snositi odgovornost za
aktivnosti ili sadržaj, koji je pohranjen na stranici. Odgovornost Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com je ograničena do te
mjere, kako to predviđa zakon. Zato stranica može izbrisati nezakoniti ili očevidno nezakoniti sadržaj bez prethodne obavijesti. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com nije obvezan apriori vršiti kontrolu kakvoće, sigurnosti, istinitosti ili zakonitosti
sadržaja, kojeg objavljuju korisnici. 6.2. Odgovornost korisnika 6.2.1 Upotrebom internetske stranice korisnik je suglasan da oslobađa Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com Network
odgovornosti te mu jamči za bilo kakve štete, troškove, posredne ili neposredne, koji proistječu od: - bilo kojeg zahtjeva treće osobe glede bilo kakvog sadržaja, objavljenog u njegovo/njezino ime, posebice za kršenje prava na sadržaj,
objavljenog na stranici od strane korisnika, ili kaznenog djela u tisku s elementima, poslanim ili objavljenim na stranici; - bilo kakve aktivnosti, povezane sa sudjelovanjem na stranici, koje su suprotne ovim uvjetima, uključujući u svrhu prijevare; - kršenja ovih uvjeta upotrebe internetske stranice. 6.2.2 Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com se trudi da svoje korisnike informira za objavljivanje sadržaja, kao na primjer
objavljivanje snimaka ili drugih snimaka korisnika. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com obraća pažnju na snimke, slike ili spotove koje objavljuju korisnici i da li su oni u
skladu sa sportskom etikom i vrijednostima Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com NETWORK. Svaki neodgovarajući sadržaj će
biti sistematički izbrisan s internetske stranice. Objavljivanjem poruka ili komentara na usluge, korisnik priznaje da oni postaju javni te time daje društvima grupe Val-Travel Camp,
www.kampoprema.val-travel.com i tehničkim ovlaštenim partnerima pravo da ih upotrebljavaju, pohranjuju, objavljuju, prevode, stvaraju
izvedena djela, distribuiraju i pokazuju u potpunosti ili djelomično, kao dio moguće zaštite prava na intelektualno vlasništvo,
a od njih bi mogli upotrijebiti ime i/ili ime s porukom i komentarom u sve svrhe, posebice u trgovačke i reklamne svrhe, u svim medijima,
uključujući internet, elektronsku poštu (na papiru ili internetu), objavljivanja, označavanja, reklame, lokalne medije i medije diljem
svijeta za razdoblje od 10 godina. 7 - BRISANJE SADRŽAJA KORISNIKA 7.1. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com može prekratiti svaku registraciju i/ili izbrisati profil i/ili sadržaj i/ili
informacije, objavljene na stranici te zabraniti upotrebu i/ili dostup do internetske stranice odmah, kako utvrdi nepoštivanje ovih
uvjeta upotrebe od strane korisnika ili zbog tehničkih razloga. Takve izmjene mogu se vršiti bez prethodne obavijesti ili bez prethodnog
upozorenja u svako vrijeme prema odluci Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com Svaki korisnik može informirati centar za pomoć korisnicima putem internetske stranice tako da priloži sve podrobnosti, koje su potrebne
za obradu njegovog zahtjeva da predviđeni objavljeni sadržaj krši ove uvjete upotrebe. 8 – CJELOVITOST Ako jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta upotrebe postane zbog zakona, propisa ili sudske konačne odluke ili upravne odredbe nevažeća,
ostale odredbe ostaju na snazi u cijelom obimu. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com će se potruditi po svojim najboljim snagama
da ju što prije zamijeni s važećom odredbom i opsegom, koji bi bio najbliži smislu tog uvjeta. Činjenica da jedna od strana nije z
ahtijevala primjenu nekoj od odredbi ovih uvjeta, stalno ili privremeno, ni na koji način se ne može smatrati za odstupanje od navedene
odredbe. 9 – PRIMJENIMO PRAVO I SPOROVI Ove opće uvjete uređuju hrvatsko zakonodavstvo i propisi EU.