Ovu internetsku stranicu uređuje društvo Val – Travel Camp j.d.o.o. za usluge, društvo osnovano u skladu s hrvatskim pravom, 
registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem , registriranim pod OIB 43597633875 , sa sjedištem na adresi :
Ulica Đure Popovića 9.Šimunčevec (10360 Sesvete , Grad Zagreb ) , Hrvatska, Val-Travel Camp donosi sljedeće: OPĆE UVJETE O VAL- TRAVEL CAMP TEAM PROGRAMU VJERNOSTI ČLANAK 1 Riječi i izrazi navedeni u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje: • Individualni profil – profil Korisnika u Val-Travel Camp Team programu vjernosti, a koji sadrži određene osobne podatke koji se
prikupljaju prilikom kreiranja profila na www.kampoprema.val-travel , Val-Travel Camp platformi te registracijom na Webshopu ; • Kupac – Kupac proizvoda je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac
narudžbe i pošalje ga društvu Val- Travel Camp, • Prodavaonica – prodajna mjesta Val- Travel Camp na području Republike Hrvatske • Val- Travel Camp Team – zatvoreni sustav između Val- Travel Camp, Partnera i Korisnika koji registracijom na platformi postaju
članovima, prihvaćajući uvjete i načela programa vjernosti. • Prodavatelj – Val – Travel Camp j.d.o.o. za usluge, društvo osnovano u skladu s hrvatskim pravom, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu registriranim pod OIB 43597633875 , sa sjedištem na adresi : Ulica Đure Popovića 9.Šimunčevec (10360 Sesvete , Grad Zagreb ) , Hrvatska. • Narudžba – obrazac Val-Travel Camp koji popunjava Kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internetskoj trgovini, kao što je navedeno u Općim uvjetima. • Ugovor – ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između društva Val-Travel Camp kao prodavatelja i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (kao što su katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem, Internet, elektronička pošta i sl.) , u skladu s ovim Općim uvjetima koje Kupac izričito prihvaća. Ovi Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom Ugovora. • Web trgovina – Val-Travel Camp online prodajno mjesto. PREDMET OPĆIH UVJETA ČLANAK 2 (1) Korisnik otvaranjem Individualnog profila na Val-Travel Camp Team platformi ili registracijom na Web trgovini prihvaća Opće uvjete
i postaje član Val-Travel Camp Team programa vjernosti te stječe pravo ostvarivanja pogodnosti. (2) Ovi Opći uvjeti uređuju ugovorni odnos između Korisnik Val-Travel Camp Team programa vjernosti i Val-Travel Camp. (2) Ovi Opći uvjeti uređuju ugovorni odnos između Korisnik Val-Travel Camp Team programa vjernosti i Val-Travel Camp. (3) Ovi Opći uvjeti također uređuju kupovinu preko Web trgovine. Registracijom u Web trgovini automatski postajete Korisnik
Val-Travel Camp Team programa vjernosti. (4) Korisnik Val-Travel Camp Team programa vjernosti može biti samo punoljetna osoba. (5) Val-Travel Camp Team namijenjen je samo za osobnu i potrošačku upotrebu. Pogodnosti dodijeljene u Val-Travel Camp Team programu
vjernosti ne smiju se koristiti ni za kakve poslovne transakcije ili svrhe. (6) Korisnici Val-Travel Camp Team programa vjernosti jamče da su svi podaci predani Val-Travel Camp u svrhu ostvarivanja članstva u
Val-Travel Camp Team-u točni. Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakve netočne, nepotpune ili zastarjele podatke. STUPANJE UGOVORA NA SNAGU, UGOVORNO RAZDOBLJE I DOSTUPNOST PROGRAMA ČLANAK 3 Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom prihvaćanja ovih Općih uvjeta. FUNKCIONIRANJE ONLINE PLATFORME VAL_TRAVEL CAMP TEAM ČLANAK 4 (a) Kreiranjem Individualnog profila i prihvaćanjem Općih uvjeta na online platformi Val-Travel Camp Team ili na Web trgovini,
punoljetna fizička osoba postaje član Val-Travel Camp Team programa vjernosti, a o čemu se informira potvrdnim e-mailom o uspješno
završenoj registraciji i izradi Individualnog profila. (b) Val-Travel Camp se obvezuje održavati i koordinirati platformu Programa vjernosti te poduzimati sve sigurnosne i organizacijske
mjere radi sprječavanja prijevarnog i nepoštenog postupanja. Ukoliko Korisnik ne može pristupiti platformi ili nekom njezinom dijelu
zbog tehničkih problema, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Val-Travel Camp. IZRADA INDIVIDUALNOG PROFILA ČLANAK 5 (1) Korisnik se obvezuje dati točne osobne podatke u svrhu izrade Individualnog profila i pridruživanja Val-Travel Camp Team programu
vjernosti. (2) Po izradi Individualnog profila, Korisniku se dodjeljuje izabrano korisničko ime i lozinka. Lozinku u svakom trenutku Korisnik
može promijeniti. (3) Korisnik je dužan ažurirati svaku promjenu svojih osobnih podataka. (4) Za eventualnu štetu uslijed nepravovremenog ažuriranja promjene osobnih podataka Val-Travel Camp neće odgovarati. KUPNJA PROIZVODA U WEB TRGOVINI ČLANAK 6 Na kupnju proizvoda u web trgovini primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon
o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaća se i Val-Travel Camp način
povrata proizvoda. Prije početka kupovine u Val-Travel Camp , www.kampoprem.val-travel.com internetskoj trgovini, potrebno je pažljivo pročitati ove Opće
uvjete. Kupovinu ćete moći ostvariti tek po prihvaćanju Općih uvjeta. Dostava se vrši uz dogovorene uvjete i uvjete dostave. Val-Travel Camp pruža interaktivnu uslugu na internetskim stranicama na domeni www.kampoprema.val-travel.com Usluga se sastoji od
pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internetske stranice“ u Općim uvjetima podrazumijevaju se sve
internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.kampoprema.val-travel.com . Val-Travel Camp zadržava pravo izmjene Općih uvjeta
i odredbi u bilo kojem trenutku. Ipak, Val-Travel Camp će pristupiti izmjeni Općih uvjeta samo u slučaju prijeke potrebe radi
usklađivanja istih s propisima Republike Hrvatske, u slučaju promjene internih operativnih zahtjeva Val-Travel Camp te u slučajevima
zahtjeva za poboljšanje pružanja usluga odnosno u slučaju zahtjeva za povećanom učinkovitošću online narudžbi. Sve izmjene Općih uvjeta
će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih. Registrirani korisnici će o
nastupu nastalih promjena biti obavješteni e-mailom te će biti pozvani da prihvate nove uvjete, kao i posljedicama neprihvaćanja.
Bilo kakve izmjene Općih uvjeta bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj internetskoj
stranici. Kupac je dužan provjeriti Opće uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između
posjeta internetskoj trgovini. Nakon obavljene registracije na ovim internetskim stranicama, Kupci izjavljuju da su pročitali i
razumjeli Opće uvjete, da su s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje
internetskih stranica u skladu s njima. Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe.
Registrirani je korisnik osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje. 6.1. Informacije o prodaji na daljinu Na ovim internetskim stranicama nastojimo osigurati točnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, te ažurnost
prilikom promjena cijena proizvoda i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Eventualno nastale poteškoće nastojat ćemo
ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ako bi nastale poteškoće utjecale na status narudžbe, svakako ćemo o tome obavijestiti bez odgađanja. 6.2. Pravo intelektualnog vlasništva U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama
www.kampoprema.val-travel.com u potpunosti je i isključivo vlasništvo Val-Travel Camp, odnosno povezanog društva Val-Travel Camp.
Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka Val-Travel Camp, nije u skladu s propisima koji reguliraju
zaštitu intelektualnog vlasništva. Tvrtka „ Val-Travel Camp “ i odgovarajući grafički prikaz također su registrirani žigovi društva
Val-Travel Camp. i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo. 6.3. Korištenje internetske stranice Kupac i/ili Korisnik izričito se slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Val-Travel Camp,
kao niti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih
internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka; niti jamči za (i) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih
internetskih stranica, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda danih preko ovih
internetskih stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom,
izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom,
uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca/Korisnika,
raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom Val-Travel Camp odnosno ondje zaposlenih radnika,
agenata i/ili trećih pružatelja usluga. Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da Val-Travel Camp nije odgovoran za bilo kakvo moguće
uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao
posljedica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Korisnik. Niti u kojem slučaju Val-Travel Camp, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih
internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao
posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da se uvjeti
ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica. Kupac/Korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne
ograničavajući se na cjelokupni softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje
internetskih stranica Val-Travel Camp internetske trgovine te sve s tim povezane troškove. Val-Travel Camp nije odgovoran za bilo
kakva oštećenja opreme Kupca/Korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica. U svrhu izbjegavanja svake sumnje i dvojbe oko odricanja odgovornosti od strane Val-Travel Camp, Kupcu/Korisniku neće biti uskraćena
propisima zajamčena prava kao niti prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s društvom Val-Travel Camp. Zabranjena je zlouporaba web stranice putem svjesnog uvođenja računalnih virusa, trojanaca, računalnih crva, logičkih bombi ili drugog
malicioznog ili tehnološki štetnog materijala. Također nije dozvoljen neovlašteni pristup web stranici, poslužitelju na kojem je web
stranica pohranjena ili ijednom drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima s web stranicom. Nije dopušten napad na web
stranicu putem DoS (eng. denial-of-service), DDoS (eng. distributed denial-of-service) ili sličnog napada. Osim gdje je to zakonom zabranjeno, Val-Travel Camp neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu kojima je uzrok računalni virus,
DDoS (eng. distributed denial-of-service) napad ili drugi tehnološki štetan materijal koji može naštetiti Vašoj računalnoj opremi,
računalnim programima, podacima ili nekom drugom vlasništvu u slučaju da se to dogodi uslijed korištenja web stranice ili preuzimanja
nekog sadržaja s nje ili neke druge s njom povezane web stranice od strane Korisnika i/ili Kupca (što se odnosi kako na web stranice
koje sadrže poveznicu na Val-Travel Camp web stranicu tako i one do kojih je moguće doći putem Val-Travel Camp web stranice). U slučaju zlouporabe web stranice, odnosno postupanja suprotno gore navedenom, Val-Travel Camp zadržava pravo da prekine pristup i
obustavi korištenje web stranice od onoga koji zloupotrebljava Val-Travel Camp web stranicu, te da protiv istog pokrene odgovarajuće
postupke pred nadležnim tijelima. 6.4. Obrada osobnih podataka u kontekstu online kupovine Registracijom na www.kampoprema.val-travel.com dajem suglasnost da Val-Travel Camp kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti
podataka i njezini poslovni partneri, odnosno podizvođači, kao izvršitelji obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, prikupljaju,
obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke: moje osobne podatke navedene u registracijskom obrascu te podatke o
mojim narudžbama. Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Uvjete o zaštiti osobnih podataka moguće je
pročitati ovdje : Dobrodošli na webstranicu Val-Travel Camp . Val-Travel Camp se zalaže za Vaša prava privatnosti u online svijetu te je posvećen
transparentnosti o tehnologijama koje koristi. Sukladno čl. 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.
travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: „Opća uredba“), ovim putem Vam pružamo osnovne informacije o
tome tko je voditelj obrade, tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci),
koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke čuvamo. Sve osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom,
Zakonom o provedbi Opće uredbe i drugim primjenjivim propisima. Val-Travel Camp J.D.O.O. za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija , registriranim pod OIB 43597633875 , sa sjedištem na adresi :
Ulica Đure Popovića 9.Šimunčevec (10360 Sesvete , Grad Zagreb ) , Hrvatska, dalje u tekstu kampoprema.val-travel.com ili
»Val Travel Camp j.d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam , turistička agencija (u daljnjem tekstu: „val-Travel Camp” ili „mi”) djeluje kao
voditelj obrade u smislu Opće uredbe te je svrha ove politike privatnosti upoznati posjetitelje naše web stranice o postupcima u vezi
s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te s općim uvjetima korištenja naše web stranice. PRIKUPLJANJE I UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA OSOBNE ZADATKE OBRAĐUJEMO U RAZLIČITE SVRHE: RADI PRUŽANJA USLUGE KOJU STE ZATRAŽILI Kada naručujete proizvode putem interneta, prikupljamo podatke o vašem identitetu, podatke za kontakt, podatke za slanje pošiljke,
podatke o plaćanju i druge podatke koji su nužni za provedbu transakcije. Na našoj web stranici možete i izraditi račun radi lakše
interakcije s nama. RADI OSTVARENJA NAŠIH POSLOVNIH POTREBA Možete posjetiti web stranicu, a da ne otkrijete mnogo podataka o sebi. Međutim, naši poslužitelji automatski zapisuju tehničke podatke
o posjetiteljima radi pravilnog prikazivanja naše web stranice, u sigurnosne svrhe i za upotrebu u analizi performansi naše web stranice. Osobne podatke koje prikupimo upotrebljavamo i u interne svrhe kao što su poboljšanje naših proizvoda i promidžbe, upravljanje računima
klijenata, stjecanje saznanja o potrebama naših klijenata te kontaktiranje s klijentima u svrhe istraživanja i informiranja. Vaše osobne podatke možemo upotrebljavati u kontekstu korporativne transakcije i za zaštitu naših prava ili vlasništva, za provedbu
naših uvjeta upotrebe i pravnih obavijesti te za uspostavu, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva. RADI ISPUNJAVANJA NAŠIH ZAKONSKIH OBVEZA Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo ispunili porezne, računovodstvene i druge zakonske obveze, primjerice, u kontekstu
komercijalnih transakcija. Osim toga, obrađujemo vaše osobne podatke kada je to propisano zakonom ili kada nas na to obvezuje sudska
odluka ili druga obvezujuća odluka. UZ VAŠU PRIVOLU U nekim okolnostima možemo zatražiti vašu privolu za obradu vaših osobnih podataka. To činimo, primjerice, za upotrebu određenih
kolačića; za upotrebu vaše adrese e-pošte u oglašivačke svrhe; kada se pretplatite na određene usluge (npr. redoviti bilten) ili
kada želite postati član Val-Travel Camp Team programa vjernosti. Uvijek ćete imati mogućnost povlačenja te privole. Osim toga, možete dobrovoljno pružiti osobne podatke uključujući, kada je primjenjivo: svoje ime, podatke za kontakt (broj telefona,
adresu e-pošte i adresu), datum rođenja, naziv radnog mjesta, imena i podatke za kontakt prijatelja i članova obitelji, hobije,
područja koja vas zanimaju, članstvo u strukovnim udruženjima, sklonosti prema određenim markama i proizvodima, izvor upućivanja.
Pružate li podatke o prijateljima i članovima obitelji, suglasni ste da ćete tim osobama dostaviti ova pravila o privatnosti i dobiti
njihovu privolu za pružanje podataka. Ako ste mlađi od 16 godina, ne smijete nam pružati osobne podatke ako prije toga niste dobili privolu ili odobrenje roditelja ili
skrbnika. Nećemo upotrebljavati ni dijeliti vaše osobne podatke u svrhe koje nisu povezane s onima koje su opisane u ovim pravilima o privatnosti,
a da vas o tome ne obavijestimo i, kada je potrebno, ponudimo vam da odlučite smijemo li upotrebljavati vaše osobne podatke na taj
drugi način. DIJELJENJE PODATAKA MOŽEMO DIJELITI VAŠE OSOBNE PODATKE U PRETHODNO NAVEDENE SVRHE S: drugim subjektima grupacije Val-Travel Camp ; pružateljima usluga koji su povezani s radom ove web stranice i našeg poduzeća, pružanjem
usluga povezanih s tehnologijom, obradom i odobrenjem plaćanja te distribucijom promidžbenih materijala; javnim tijelima, državnim
regulatornim tijelima ili drugim službenicima zaduženim za provedbu zakona te sudovima, kako je propisano ili dopušteno zakonom ili
kada nas na to obvezuje obvezujući nalog; i ostalim trećim stranama koje su povezane s restrukturiranjem poduzeća, prodajom ili
raspodjelom imovine, pripajanjem ili prodajom imovine društva Val-Travel Camp ili bilo kojeg našeg društva kćeri ili pridruženih
društava. Kada dijelimo vaše osobne podatke sa subjektima koji se nalaze u državama izvan EGP-a ili Švicarske koje ne pružaju jednaku razinu
zaštite podataka, uspostavit ćemo ugovorna jamstva u skladu s mjerodavnim zakonom o zaštiti podataka. Ako želite zatražiti više
informacija, obratite nam se koristeći se podacima za kontakt navedenima u nastavku. SIGURNOST PODATAKA Održavamo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja,
slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Nažalost, nijedan sustav informacijske sigurnosti ne može biti 100 %
siguran. Slijedom toga, iako nastojimo zaštititi vaše osobne podatke, ne možemo osigurati ni jamčiti da će osobni podaci biti sigurni
od nepredvidljivog gubitka ni neovlaštenog pristupa. VAŠA PRAVA U svakom trenutku posjetitelji ove web stranice imaju sljedeća prava: pravo na pristup podacima i uvid u podatke; pravo na informiranost o obradi osobnih podataka; pravo na prenosivost podataka; pravo na povlačenje privole; pravo na podnošenje prigovora; pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni; pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora. Podaci za kontakt na koje možete poslati svoj zahtjev navedeni su u nastavku kamp.oprema@val-travel.com CJELOVITOST PODATAKA Poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da osobni podaci koje prikupljamo budu relevantni za svrhe u koje će se upotrebljavati,
da budu pouzdani za svoju namjenu te da budu točni, potpuni i aktualni. Međutim, u nekim se slučajevima moramo oslanjati na pojedinačne
korisnike da nam pruže osobne podatke i održavaju njihovu točnost. Vi ste odgovorni osigurati ažurnost i točnost svojih podataka kada
nam ih pružate te kada vam naše usluge nude alate za održavanje tih podataka. ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA Zadržavat ćemo osobne podatke samo onoliko koliko je propisano mjerodavnim zakonom, odnosno onoliko koliko je nužno za namjene za koje
se podaci obrađuju. Izbrisat ćemo osobne podatke kada nam više ne budu trebali, a u svakom slučaju po isteku najdužeg roka za pohranu
koji je propisan mjerodavnim zakonom. IZMJENE OVIH PRAVILA O PRIVATNOSTI Val-Travel Camp zadržava pravo promijeniti ovu Politku privatnosti u svako doba te biste trebali povremeno posjetiti našu web stranicu
kako biste utvrdili je li došlo do izmjena. Provjerite datum stupanja na snagu koji je objavljen na početku ovih pravila o privatnosti
kako biste utvrdili jesu li pravila nedavno izmijenjena. POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE Prakse zaštite privatnosti koje su navedene u ovim pravilima o privatnosti odnose se samo na ovu web stranicu i druge navedene aktivnosti.
Druge web stranice koje uređuju treće strane mogu primjenjivati drugačiju politiku. Kliknete li poveznicu na drugu web stranicu kojima
upravljaju treće strane ili ih na neki drugi način posjetite, pregledajte pravila o privatnosti objavljena na njima. Mi nemamo nikakvu
kontrolu nad tim web stranicama i nismo odgovorni za pravila i prakse kojima se služe treće strane. KONTAKTIRAJTE S NAMA Ako imate pitanja o ovim pravilima o privatnosti ili o našim praksama zaštite privatnosti, obratite nam se na kamp.oprema@val-travel.com. Ako imate nedoumica ili pritužbi o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu
podataka na: kamp.oprema@val-travel.com.. Ako smatrate da vaša pritužba nije riješena na odgovarajući način, imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Val-Trave Camp, www.kampoprema.val-travel.com internetska trgovina koristi „kolačiće“ tijekom postupka kupovine kako bi internetska
trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje. Više o tome što su kolačići, kako se
prikupljaju i kako ih regulirati možete pronaći ovdje. Koristimo se kolačićima na različitim stranicama kako bi posjet našoj internetskoj stranici bio privlačniji i kako bismo omogućili
upotrebu određenih funkcija. To su male tekstne datoteke s identifikacijskim brojem, koje se lokalno pohranjuju na tvrdom disku vašeg
računala i ostaju na raspolaganju tijekom kasnijeg pretraživanja. Razlikujemo sljedeće tipove kolačića: 2.1. KOLAČIĆE POTREBNE ZA UPOTREBU INTERNETSKE STRANICE Bez upotrebe tih kolačića, korištenje osnovnim funkcijama naše internetske stranice ne bi bilo moguće. Primjerice, upravljamo statusom
vaše narudžbe tijekom pretrage na našoj internetskoj stranici ili vašim statusom prijave ako ste se registrirali na našu stranicu. 2.2. FUNKCIONALNE KOLAČIĆE Ovim se tipom kolačića koristimo kako bismo analizirali i poboljšali upotrebu internetske stranice. Primjerice, pohranjujemo vaše
korisničko ime radi dobrodošlice i sadržaj košarice ili prodavaonice po vašem izboru. 2.3. KOLAČIĆE ZA MARKETINŠKE SVRHE (ANALITIČKE I CILJANE KOLAČIĆE) Ti nam kolačići omogućuju prikupljanje podataka u vezi s vašim korištenjem našom internetskom stranicom u cilju optimizacije vašeg
korisničkog iskustva na stranici ili radi pružanja ciljanih informacija koje vas zanimaju. Većina kolačića koje upotrebljavamo
prikazat će se nakon završetka pretraživanja ili se prilikom zatvaranja većine pretraživača (osim Google Chromea, koji ne briše
automatski kolačiće pretraživanja) brišu s vašeg tvrdog diska. To su takozvani sesijski kolačići koji analiziraju, primjerice, u
cilju optimizacije, način na koji korisnici obavljaju internetsku kupovinu. Ostali kolačići ostaju pohranjeni u vašem računalu
nekoliko dana i, u rijetkim slučajevima, do 13 mjeseci, što nam omogućuje, primjerice, upotrebu vašeg računala ili pametnog telefona,
prepoznavanje tijekom sljedećeg posjeta stranici i izražavanje dobrodošlice oslovljavanjem putem korisničkog imena (takozvani trajni
kolačići). Ako ste se prijavili putem korisničkog računa, to je moguće putem raznih uređaja. Većinu postavki kolačića u pretraživaču možete prilagoditi prema svojem izboru. Primjerice, možete postaviti pretraživač tako da
odbije ili prikaže sve kolačiće nakon slanja. Te postavke ne jamče pravilno funkcioniranje naše internetske stranice. Također možete
ručno izbrisati kolačiće u pretraživaču. Neke kolačiće osiguravaju naši partneri. U tom slučaju, naći ćete detaljniji opis tih
kolačića u ovom pravilniku. 2.4 KAKO UPRAVLJATI KOLAČIĆIMA Većina pretraživača, pametnih telefona i drugih internetskih uređaja postavljena je tako da prihvaća kolačiće. Na vašem računalu ili uređaju postoje različite mogućnosti upravljanja kolačićima. Možete promijeniti postavke pretraživanja kako
biste spriječili prihvaćanje kolačića ili, ovisno o pretraživaču kojim se koristite, možete primiti upozorenje kad internetska stranica
nastoji ponuditi kolačiće. Većina pretraživača dopušta postavljanje kolačića prve strane, ali odbija kolačiće treće strane. Možete izbrisati kolačiće pohranjene u pretraživaču korištenjem funkcijom vašeg pretraživača. To ne znači da nećete pohranjivati
kolačiće ubuduće, već omogućava slobodu brisanja kolačića nakon upotrebe. Ta je funkcija često poznata kao „brisanje kolačića”. Brisanje
kolačića na pretraživaču jednog uređaja ne podrazumijeva automatsko brisanje kolačića na drugom uređaju. Sve pretraživače na svim
kanalima morate zasebno obrisati. Na internetskoj stranici www.aboutcookies.org možete naći korisne informacije o upravljanju kolačićima i blokiranju upotrebom različitih
tipova pretraživača. Ipak, imajte na umu da blokiranjem ili brisanjem kolačića nećete moći u potpunosti iskoristiti sve prednosti internetske stranice
Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com U nastavku su upute za svaki pretraživač: KAKO MOŽETE PROMIJENITI POSTAVKE O UPOTREBI KOLAČIĆA Kontrolu postavljanja kolačića na Vašem uređaju možete izvršiti putem postavki u Vašem internetskom pregledniku. Za promjenu postavki
vezanih za kolačiće pročitajte upute na sljedećim poveznicama: Google Chrome Mozzila Firefox Internet Explorer Safari 6.5. Sigurnost i zaštita podataka Val-Travel Camp će osigurati Korisniku privatnost i zaštitu osobnih podataka, zaporki i svih ostalih detalja na svojoj internetskoj
stranici u skladu s uvjetima o zaštiti osobnih podataka koje je moguće pročitati u Politici privatnosti. Prilikom registracije na Val-Travel Camp internetsku trgovinu Korisnik treba kreirati zaporku koju mora zadržati samo za sebe i ne smije
dijeliti s drugim osobama. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i
zaporka kriptiraju se u Val-Travel Camp bazi. Veza između stranice i Korisnikova internetskog preglednika osigurana je SSL certifikatom,
dok sigurnost plaćanja osigurava platna ustanova u skladu sa svojim protokolima i certifikatima. Val-Travel Camp ne želi preko ovih internetskih stranica primati informacije koje nisu u uskoj vezi s procesom internetske kupovine.
Takve informacije i materijali Val-Travel Camp neće tretirati kao povjerljive podatke te za njih neće na bilo koji način odgovarati.
Slanjem nekih informacija ili materijala društvu Val-Travel Camp, Kupac daje Val-Travel Camp neograničenu i neopozivu licencu za
upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da
Val-Travel Camp može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Val-Travel Camp neće
objaviti ime Kupca/Korisnika ili na drugi način objaviti da mu je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije
dozvolu Kupca/Korisnika za korištenje njegova imena; ili (b) prethodno obavijesti Kupca/Korisnika da će materijali ili druge informacije
poslane na određeni dio ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s imenom kupca; ili
(c) je obvezna to učiniti po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Korisnika ne smatra se povjerljivom. Ako određene internetske
stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Val-Travel Camp tretirati kao povjerljive, ta će činjenica biti navedena na tim
stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac/Korisnik daje Val-Travel Camp pravo korištenja
tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. Materijali koji su poslani ili dostupni putem internetskih stranica neće se smatrati tajnim ili povjerljivim, kao niti poslovnom tajnom.
Dostavljanjem materijala putem internetskih stranica Val-Travel Camp je ovlašten isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe,
uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. 6.6. Informacije o proizvodima Kupovina proizvoda preko internetske trgovine nudi drugačije iskustvo kupovine od onoga u Val-Travel Camp prodavaonicama te je potrebno
obratiti pažnju na sljedeće pojedinosti: • Boja proizvoda na fotografiji na internetskim stranicama može se razlikovati od one u stvarnosti. • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, pa postoji mogućnost da Val-Travel Camp ne može
isporučiti narudžbu djelomično ili u potpunosti. • Nisu svi proizvodi i akcije istodobno dostupni u Val-Travel Camp internetskoj trgovini i u prodavaonicama Val-Travel Camp.
Uglavnom su cijene izražene na internetskim stranicama iste kao i one izražene u prodavaonicama. No ponekad može postojati razlika između
cijene u Val-Travel Camp internetskoj trgovini te Val-Travel Camp prodavaonicama. U takvom slučaju, za Kupce putem internetske trgovine
važeća će cijena uvijek biti ona koja je objavljena na internetskim stranicama u trenutku kupovine. • Val-Travel Camp će pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost informacija na internetskim stranicama, posebno u odnosu
na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga. • Ukoliko se radi o takvoj greški koja bitno utječe na Kupčevu odluku o narudžbi, Kupac zadržava pravo otkaza ili izmjene narudžbe,
koji otkaz ili izmjena mora biti dostavljena Val-Travel Camp odmah po pregledu narudžbe i bez odgode. 6.7. Dostupnost proizvoda i usluge prodaje na daljinu Val-Travel Camp zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Val-Travel Camp Kupcu
neisporučenog, a plaćenog proizvoda, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, neovisno o razlogu povlačenja
proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Također, Val-Travel Camp zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili
prekinuti pružanje usluge prodaje na daljinu. 6.8. Garancija Garancija vrijedi u rokovima određenima važećim propisima, od datuma dostave robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban
račun i potvrda o garanciji koju ćete dobiti prilikom kupnje. Razdoblje trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim
proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 14
dana od dana od kada je otkrio nedostatak, a najkasnije uproku od 2 godine ( kod svakog proizvoda dobro provjeriti garanciju i trajanje )
od prijelaza rizika na Kupca, odnosno od dana uredno izvršene dostave robe. U slučaju kada je trajanje garancije koje je navedeno uz svaki
proizvod duže od onog predviđenog propisima Republike Hrvatske, primjenjivat će se pravo koje je povoljnije za Kupca, odnosno Val-Travel
Camp trajanje garancije. . Za rješavanje problema s proizvodom, Val-Travel Camp će pregledati proizvod i odlučiti o ostvarivanju prava iz garancije. U slučaju
da je moguće ostvariti prava iz garancije, Val-Travel Camp će po vlastitom nahođenju i u suradnji s Kupcem odlučiti o prikladnoj zamjeni.
Prodavatelj će tad popraviti neispravan proizvod ili će ga zamijeniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravka, odnosno
zamjene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, Prodavatelj će snositi troškove popravka te biti odgovoran za
rezervne dijelove i rad Val-Travel Camp zaposlenika ili trećih koje angažira na otklanjanju problema, ali samo ako se proizvod može
popraviti. Prodavatelj će postati vlasnikom svih neispravnih dijelova uklonjenih tijekom popravka. Garancija se ne primjenjuje na proizvode koji
su nepravilno skladišteni ili sastavljeni, koji se nepravilno koriste, zlorabe, pogrešno koriste, mijenjaju ili čiste pogrešnim metodama
čišćenja ili pogrešnim proizvodima za čišćenje. Garancija ne pokriva mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, primjerice, ali
ne ograničavajući se na, rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Garancija ne vrijedi ako su se proizvodi
koristili na otvorenom, u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namijenjeni za vanjsku upotrebu), ili ako se
proizvodi nisu koristili u za to predviđene svrhe. Garancija ne pokrivaju posljedična ili slučajna oštećenja. Kako bi garancija bila valjana, potrebno se pridržavati posebnih uputa za njegu, upotrebu i sastavljanje za svaki proizvod. 6.9. Odgovornost za umanjenje vrijednosti robe Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat nepravilnog rukovanja
robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se sukladno s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima te
drugim primjenjivim propisima. 6.10. Narudžba a) Registracija Za registraciju na Val-Travel Camp internetskoj trgovini, potrebno je imati najmanje 18 godina. Kupac/ Korisnik snosi odgovornost za
točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupovine. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka unesenih prilikom
registracije ili kupovine, preporučujemo što prije ažurirati korisnički račun. Korisničko sučelje vodi kroz proces registracije. Nakon registracije slijedi poruka e-pošte s podacima o korisničkom računu. Val-Travel
Camp zadržava pravo poništiti korisničke račune koji su neaktivni dulje vrijeme. b) Narudžba Narudžba proizvoda može se izvršiti elektronskim putem. Pritiskom tipke „Dodaj u košaricu“, odabrani se proizvod dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada
Kupac
prođe cijeli proces naplate. Tada će Kupac primiti potvrdu o narudžbi putem e-pošte o tome da je narudžba uredno zaprimljena. Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u robnoj kući Kupac će biti kontaktiran od strane Val-Travel Camp kontakt centra u roku od 4 radna
dana nakon što je Kupac kreirao narudžbu nakon koje je zaprimio e-mail s potvrdom da je narudžba uspješno kreirana. Ugovor se smatra
zaključenim nakon što je Kupac izvršio plaćanje za naručene proizvode u cijelosti. Val-Travel Camp će nastojati dostaviti sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo odbiti nalog u slučajevima više sile
ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obveze znatno otežano. Ako Val-Travel Camp odbije nalog, Kupac će o tome biti obaviješten
u roku od 4 radna dana nakon potvrde zaprimanja narudžbe. Ugovor se smatra važećim nakon što je roba plaćena. c) Cijena ivima na datum preuzimanja ili narudžbe. Cijena navedena na web trgovini predstavlja poziv Korisnicima za kupnju robe po toj cijeni. Kada odaberete neki proizvod, unesete svoje
podatke o plaćanju i pošaljete narudžbu, dajete ponudu za kupnju robe i njezino preuzimanje po navedenoj cijeni. Prihvat ponude smatrat
će se danim kada Vam pošaljemo e-mail obavijest o potvrdi narudžbe te će se ugovor o kupoprodaji smatrati sklopljenim u tom trenutku. Napominjemo da se naručena roba isporučuje po cijenama važećim na web trgovini na dan slanja narudžbe, bez obzira na odabrani datum
isporuke. Ovi Uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web trgovine. Val-Travel Camp može u svako vrijeme dodati ili isključiti neki način plaćanja bez posebne obavijesti. d) Isporuka robe U trenutku kada Kupac finalizira narudžbu na web trgovini, Val-Travel Camp zaprima obavijest te putem izabrane dostavne službe na
cijelom teritoriju Republike Hrvatske vrši dostavu do Kupca. Dostava se izvršava u najkraćem roku koji nije dulji od 30 dana.
Prekoračenje navedenog roka od 30 dana moguće je u izvanrednim okolnostima više sile, o čemu će Kupac biti obaviješten bez odgađanja. Val-Travel Camp neće mijenjati uvjete prodaje nakon sklapanja ugovora niti odustati od isporuke robe osim u slučaju da određeni
proizvod nije dostupan, u kojem će o tome pravovremeno obavijestiti Kupca putem kontakt podataka navedenih prilikom registracije.
Val-Travel Camp može ponuditi Kupcu da izabere drugi proizvod umjesto nedostupnog proizvoda iz prvotno sklopljenog ugovora, ali Kupac
nema obvezu prihvatiti takvu ponudu. U slučaju neprihvaćanja ponude, Val-Travel Camp će plaćeni iznos vratiti u cijelosti Kupcu. Ako narudžba uključuje više proizvoda, od kojih jedan nije dostupan, Val-Travel Camp će o tome obavijestiti Kupca, a ostali naručeni
proizvodi bit će isporučeni u skladu s ugovorom. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja
pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja
drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te
uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi. U slučaju da proizvodi budu dostavljeni Kupcu u neadekvatnom pakiranju zbog čega isti
budu oštećeni na bilo koji način, Kupac zadržava pravo vratiti ih te mu pripadaju i sva prava temeljem odgovornosti za materijalne
nedostatke. e) Pravo na jednostrani raskid ugovora i vraćanje robe Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana od kada je
Kupcu ili trećoj osobi koju je odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, i to bez navođenja
razloga. Da bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, obvezan je o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora
obavijestiti Val-Travel Camp prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na n
ašu e-mail adresu kamp.oprema@val-travel.com U izjavi o jednostranom raskidu ugovora Kupac mora obvezno navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu
elektroničke pošte, a može koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupan u dijelu B pravilnika koji detaljno
regulira Kupčevo pravo na jednostrani raskid: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html. Val-Travel Camp će u najkraćem mogućem roku dostaviti Kupcu potvrdu o primitku takve Vaše izjave. Ako želite, možete nam se obratiti na
kamp.oprema@val-travel.com radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja dostavljene robe. Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Val-Travel Camp na valjani
način kako je to prethodno opisano, o odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka
naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Val-Travel Camp, odnosno osobi ovlaštenoj za primanje robe. Izravne troškove povrata robe (primjerice, u slučaju vraćanja robe putem pošte) Kupac snosi samostalno. Ako proizvod ne može biti vraćen
poštom na uobičajen način potrebno je obratiti se Val-Travel Camp radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. U slučaju jednostranog raskida, Val-Travel Camp će izvršiti povrat uplaćene cijene od strane Kupca, uključujući i troškove isporuke,
bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke o jednostranom raskidu ugovora. Pritom je potrebno napomenuti
kako Val-Travel Camp može izvršiti povrat novca možemo izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je dostavljen dokaz da je
Kupac robu poslao nazad. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog
iznosa, odnosno kada pristaje na vrijednosnu karticu, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. f) Prava i obveze Val-Travel Camp je dužan predati Kupcu prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to naveo u ponudi, nakon što
Kupac izvrši narudžbu i plati kupoprodajnu cijenu. Val-Travel Camp odgovara za materijalne nedostatke robe koju prodaje na web
trgovini sukladno hrvatskim pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Val-Travel Camp nudi samo one proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu. Val-Travel Camp je obvezan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene
i isporuci robe. Sve nedostatke u vezi s robom, ambalažom ili pakiranjem Val-Travel Camp mora navesti i detaljno opisati. Web trgovina može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje
sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka. Val-Travel Camp (kao i treće strane povezane s njim) nije
odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu
informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te
bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze. Kupac je upoznat i suglasan s činjenicom da Val-Travel Camp ne odgovara za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od
strane Korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje Korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti
točni i ispravni. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke. Val-Travel Camp neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju
ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole Val-Travel Camp,
uključujući kvar javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža. U tom slučaju, Val-Travel Camp će upotrijebiti sve razumne napore da
ispuni svoje obveze u najkraćem mogućem roku po prestanku takve izvanredne radnje ili događaja. g) Prava i obveze Kupca Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari te preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten
obratiti se Val-Travel Cam, kao što je gore navedeno. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe od trenutka njezinog preuzimanja, koje nastane kao rezultat rukovanja robom, osim
onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. h) Rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR
platforme kojoj je moguće pristupiti ; https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. To znači da je u slučaju problema tijekom internetske kupovine unutar EU-a (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.),
prigovor moguće podnijeti na gornjoj poveznici. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU-a. ISTUPANJE IZ VAL-TRAVEL CAMOP TEAM ČLANAK 7. • Korisnik u svakom trenutku ima pravo istupiti iz Val-Travel Camp Team programa vjernosti, deaktivacijom svog Individualnog
profila. • U slučaju neaktivnosti Val-Travel Camp Team Individualnog profila u razdoblju od deset godina od datuma posljednjeg korištenja,
Individualni profil će se otkazati i svi podaci pohranjeni na računu obrisat će se. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ČLANAK 8. • Za potrebe kreiranja Individualnog profila kao preduvjeta kreiranja Profila kluba, odnosno za potrebe provedbe Programa vjernosti,
Korisnik se obvezuje dostaviti sljedeće osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, kućna adresa i poštanski broj. • Također, Korisnik se obvezuje pružiti osobne podatke prilikom kupnje proizvoda u Web trgovini radi ostvarivanja ugovornog odnosa
u kojem je stranka, odnosno kako bi se poduzele radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora. • Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se od strane Val-Travel Camp kao voditelja obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka. Izvršitelji obrade mogu uključivati pružatelje informatičke podrške i održavanja sustava te povezana društva Val-Travel Camp
s ciljem provedbe Programa vjernosti, odnosno izvršavanja kupoprodajnog ugovora kojeg je Korisnik ugovorna strana, te ih Val-Travel
Camp s drugim neovlaštenim osobama neće dijeliti. • Val-Travel Camp osobne podatke prikupljene prilikom pristupanja Val-Travel Camp Teamu može koristiti u marketinške svrhe za
slanje newslettera, promotivnih akcija te na platformi Programa vjernosti. Ti se podaci također mogu koristiti u statističke svrhe kako
bi Val-Travel Camp bolje razumio preferencije i potrošačke navike Korisnika Val-Travel Camp se obvezuje obrađivati osobne podatke na
navedeni način po davanju privole od trane Korisnika. • Korisnik privolu u svakom trenutku može povući, postavljajući takav zahtjev Val-Travel Camp na email : kamp.oprema@val-travel.com.
Međutim, to neće utjecati na obradu osobnih podataka Korisnika prije povlačenja. Nakon povlačenja privole, osobni podaci Korisnika će
biti izbrisani, osim onih koje je Val-Travel Camp obvezan čuvati temeljem zakona. • Ispitanici u odnosu na svoje osobne podatke dane u okviru kreiranja Individualnog profila ostvaruju sva prava u smislu Opće
uredbe o zaštiti osobnih podataka: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na povlačenje privole te na brisanje svojih podataka.
Korisnici svoja prava mogu ostvarivati putem e-maila na: kamp.oprema@val-travel.com • Val-Travel Camp će prikupljene osobne podatke za potrebe provedbe Programa vjernosti čuvati i obrađivati u skladu s ovim
Ugovorom sve dok je Korisnik član Val-Travel Camp Team programa vjernosti te godinu dana nakon prestanka članstva. • Val-Travel Camp je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, koji je dostupan na e-mail adresi kamp.oprema@val-travel.com,
za sve dodatne informacije vezano za obradu osobnih podataka Korisnika. Nadalje, Korisnik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za
zaštitu osobnih podataka u slučaju nezadovoljstva načinom obrade osobnih podataka. ZAVRŠNE ODREDBE ČLANAK 9. Val-Travel Camp zadržava pravo da vrši promjene Općih uvjeta, a Korisnik se poziva da redovito čita posljednju ažuriranu verziju,
dostupnu na web-stranici Val-Travel Camp , www.kampoprema.val-travel.com Na ovaj ugovor primjenjuju se propisi Republike Hrvatske, a eventualni sporovi rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.